Innovatieve scholen is een initiatief van perfICTion.
Voor al uw vragen, bel of surf naar:

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

scholengroep KBO Tielt

PerfICTion Tielt biedt scholengroep KBO Tielt alle voordelen van de cloud

KBO Tielt kiest voor de cloud. PerfICTion Tielt stond garant voor een succesvolle implementatie van Microsoft Office 365. Aansluitend vroeg de scholengroep aan zijn ICT-partner om een SharePoint-platform uit te bouwen.

KBO Tielt groepeert vier vrije basisscholen met samen zeven vestigingen, verspreid over Tielt en de deelgemeenten Aarsele en Kanegem. Een sterk uitgebouwde ICT-leerlijn vormt één van de pijlers van de scholengroep. Die leerlijn maakt de leerlingen al op heel jonge leeftijd vertrouwd met ICT. Tegelijk staat de scholengroep ook in voor de ICT-ondersteuning van de leerkrachten en het personeel. “We blijven continu investeren”, zegt ICT-coördinator Jelle Ameye. “Zo beschikken we in de lagere school over een ICT-lokaal met 25 pc’s voor de leerlingen. De pc van de leerkracht is verbonden met een beamer, zodat de leerlingen alles stap voor stap kunnen volgen. Iedere klas van de lagere school krijgt minstens één lesbeurt per week in het ICT-lokaal.” Verder zijn alle klassen van minstens twee pc’s voorzien, voor gebruik tijdens de lessen. De scholengroep heeft verder ook geïnvesteerd in digitale schoolborden en er is internetverbinding in alle klassen - ook in de kleuterafdeling.

Dat een deel van de ICT-omgeving van de scholengroep - met name Microsoft Exchange - op verouderde hardware draaide, baarde de ICT-coördinator zorgen. “Er was al eens uitval”, zegt Jelle Ameye. “Ook op het vlak van back-up was er ruimte voor verbetering.” De ICT-coördinator nam daarop het initiatief om de voordelen van de cloud voor te leggen aan de directies van de vier scholen. Hij stelde een business case op rond de overstap naar Microsoft Office 365. An De Sauter, de zaakvoerder van PerfICTion Tielt, bracht daarbij de nodige expertise aan en leverde vakkundig advies. Jelle Ameye: “Uiteraard waren de directies geïnteresseerd in deze nieuwe benadering van ICT, maar er kwamen ook vragen, onder meer rond privacy en rond de eigendom en het beheer van de data.” Na positieve evaluatie van de voordelen van Office 365 - met name op het vlak van efficiëntie en veiligheid - kreeg het project groen licht. PerfICTion Tielt, de ICT-partner van KBO Tielt, trad daarbij op als de implementator van het project.

Stressfactor verdwijnt

De voordelen van Microsoft Office 365 liggen eigenlijk voor de hand. De oplossing biedt toegang tot e-mail, documenten, contactpersonen en agenda’s, van op om het even welke locatie en met om het even welk device. “Het laat de leerkrachten en het administratief personeel van de scholengroep toe vlotter en efficiënter te werken”, zegt Brecht Lecluyse, netwerkbeheerder bij PerfICTion Tielt. “Belangrijk was ook dat de oplossing compatibel is met de Office-software van Microsoft, waar de medewerkers al mee vertrouwd zijn.” Daarnaast biedt de oplossing ook voordelen voor de ICT-coördinator zelf. Office 365 laat zich centraal en van op afstand beheren. Microsoft biedt automatisch de nieuwste versies aan. De ICT-coördinator hoeft zich niet langer te bekommeren om onderhoud en updates, of om specifieke beveiliging voor de oplossing. Tegelijk is er minder belasting voor de servers met andere, specifieke onderwijssoftware die KBO Tielt on premise beheert.

“Het belangrijkste voordeel voor mij is wellicht het feit dat Office 365 automatisch back-ups maakt”, vervolgt Jelle Ameye. “Het risico op het verlies van data is uitgesloten. Voor mij persoonlijk valt daarmee een grote stressfactor weg.” De ICT-coördinator hoeft niet langer te vrezen dat er iets mis kan lopen met een server of een back-up. “Uiteindelijk werken we met data en documenten die voor de scholen erg belangrijk zijn. Office 365 sluit het verlies ervan uit en garandeert op die manier onze bedrijfscontinuïteit.” Bijkomende argumenten in het voordeel van de cloudoplossing is dat ze de scholengroep op termijn minder kost. Een stuk van het budget voor traditionele servers komt vrij voor andere projecten.

Documenten in de cloud

Dankzij de vlotte samenwerking tussen KBO Tielt en PerfICTion Tielt kreeg het project intussen al een vervolg. “Initieel gebruikte de scholengroep de functionaliteit rond e-mail en de gedeelde agenda’s voor de directies”, legt Brecht Lecluyse uit. “Intussen beslisten de directies om ook voor het bewaren en beheren van documenten naar de cloud over te stappen.” PerfICTion Tielt stelde daarbij de combinatie van Microsoft SharePoint en Microsoft Skydrive Pro voor. De ICT-partner van KBO Tielt bouwt voor de scholengroep met SharePoint een platform waar de directies en leerkrachten documenten delen. Het platform zal het heen en weer sturen van documenten beperken. De documenten bevinden zich ook niet langer lokaal op een pc of laptop van een medewerker, maar centraal op het platform. Daardoor zijn de documenten altijd beschikbaar. De rol en verantwoordelijkheid van de directieleden en leerkrachten bepaalt daarbij tot welke documenten ze toegang krijgen. De opslag van de mappen met documenten van de diverse leerkrachten, gebeurt met Skydrive Pro. Dat is de oplossing voor storage in de cloud van Microsoft.

Innovatieve scholen is een initiatief van perfICTion.
Voor al uw vragen, bel of surf naar: