Innovatieve scholen is een initiatief van perfICTion.
Voor al uw vragen, bel of surf naar:

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Wat houdt scholen bezig op ICT vlak?

Onderwijs en ICT

 Eerst en vooral willen we iedereen bedanken voor jullie deelname aan de ‘brooddoos-actie’ van PerfICTion. De 408 ingevulde formulieren vormen een goed beeld over wat leeft in de Vlaamse scholen op het gebied van ICT en de implementatie hiervan.

 Hopelijk kleurt deze brooddoos nog steeds jullie lunch.

  Wat houdt scholen bezig op ICT vlak?

 

 Netwerk

Meer dan 64% van de scholen is begaan met de beschikbaarheid van het netwerk (internet en intranet) en 62% met de draadloze toegang hiervan.

 Educatieve Software

We vinden een ongeveer even hoge score bij de interesse (of implementatie van) in educatieve software en educatieve digitale leermiddelen.

 PC / Notebooks / Tablets

50% of één op twee scholen werkt hard om Personal Computers (ook Notebooks) en vooral tablets  beschikbaar te maken in iedere klas of in ieder vak.

 Electronische presentatiemiddelen (projectoren/schoolborden)

Bijna de helft (45%) van de scholen starten of maken reeds gebruik van projectiemiddelen (beamers). Dit wordt stilletjesaan aangevuld met digiboards.

 Clouddiensten

Aankomende trend! Al één op 3 scholen ziet de wolken hangen en kiest voor

Cloud-diensten (gebruik van Office365, Azure, …)

 Beveiliging

Eén derde van de scholen is sterk begaan met de beveiliging van data alsook met de privacy hiervan. Maar ook de beveiliging tegen virussen, hackers of spam blijven belangrijk.

 Centrale verwerking

Eén op drie scholen werkt met centrale gegevensopslag (centrale servers met centrale storage)

 Werkwijze?

 

 Budget

Praktisch en gezien de actuele besparingen, kampt meer dan 35% met budgettaire moeilijkheden of  is er geen budget beschikbaar om een beleid of een implementatie waar te maken en daarom blijven ze ‘brandjes blussen’.

 Complex

Eén op zes scholen vindt onderhoud en beheer van de ICT omgeving te complex en zelfs één op twaalf scholen beweert te weinig kennis te bezitten om strategische ICT keuzes te durven (kunnen) maken.

 Uitbesteding

10% besteedt beheerstaken uit aan externe organisaties en één op zestien scholen besteedt het onderhoud uit aan derden.

 Welke projecten hebben prioriteit in 2015?

 Gelijkaardige conclusies als hierboven beschreven vinden we terug in de vertaling naar prioritaire projecten voor 2015.

 

 Netwerk

34% van de scholen hebben prioritaire projecten inzake de implementatie en de beschikbaarheid van het netwerk  en de draadloze toegang hiervan.

 PC / Notebooks / Tablets

Even hoge implementatie percentages (34%) vinden we terug voor PC’s. Eén op drie scholen heeft dit jaar een prioritair project en werkt hard om Personal Computers (ook Notebooks) en vooral tablets  beschikbaar te maken in iedere klas of in ieder vak.

 Educatieve Software

We vinden ook een hoge score bij de interesse (of implementatie van) in educatieve software en educatieve digitale leermiddelen (23%). Onder de noemer ‘educatieve software’ rekenen we ook de uitbreiding van Smartschool, het uitwerken van educatieve Google Apps en het starten met de educatieve STEM (Science, Technology, Engineering Module) module.

 Electronische presentatiemiddelen (projectoren/schoolborden)

Bijna één op acht scholen(12,25%) verbeteren met prioriteit dit jaar hun electronische presentatiemiddelen door gebruik van projectiemiddelen (beamers) stilaan aangevuld of in combinatie met digiboards.

 Clouddiensten

Aankomende trend ! Eén op dertien scholen (7,5%) waagt zich dit jaar verder in Cloud diensten, waar Office365 naast Azure het leeuwenaandeel voor zich neemt.

  Beveiliging

Beveiliging van zowel data als van privacy van deze gegevens, maar ook beveiliging tegen virussen, hackers of spam is dit jaar een opkomend aandachtspunt. 

 Centrale verwerking

Uitbreiding van centrale verwerking (Servers/Storage) en centraal databeheer blijft een constante rode draad in de belangrijke projecten voor dit jaar.

 Beleidsplan

Lovenswaardig is de aandacht dit jaar voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de vlaamse scholen. (>5%)

 Besluit

 Ondanks de moeilijke budgettaire omstandigheden van de scholen, gaat de ICT implementatie toch zijn gang en is het besef aanwezig dat ICT, zoals in elke onderneming,  integraal deel uitmaakt van het beleid. Bovendien dringt het door dat het contact van de leerling met de ICT een ideale en  ‘brood’-nodige factor uitmaakt van het leerplan.

Innovatieve scholen is een initiatief van perfICTion.
Voor al uw vragen, bel of surf naar: