Innovatieve scholen is een initiatief van perfICTion.
Voor al uw vragen, bel of surf naar:

Aanmelden :

Samen bouwen aan het onderwijs van morgen

Innovatieve scholen biedt onderwijsinstellingen, directies, onderwijzend personeel, ICT coördinatoren, bedrijfsleven en derden een ondersteunend platform in de uitbouw van de school van morgen.

Innovatieve scholen heeft als doel om alle actoren samen te brengen rond innovatie in het onderwijs en de kracht van het delen van kennis, ideeën en visies optimaal te laten werken. Niet het zoveelste initiatief dat revolutie predikt, maar op zoek gaat naar haalbare innovatieve projecten. Dit steeds met respect voor de sterke troeven van ons hedendaags onderwijs, met oog voor de budgettaire mogelijkheden en vooral met zij die zich dagelijks inzetten in de klas.

 

Innovatieve scholen is een initiatief van perfICTion.
Voor al uw vragen, bel of surf naar: