Innovatieve scholen is een initiatief van perfICTion.
Voor al uw vragen, bel of surf naar:

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Hotel- en toerismeschool Spermalie

PerfICTion Gentbrugge creëert stabiele IT-omgeving bij Hotel & Toerismeschool Spermalie

Hotel- en toerismeschool Spermalie ondersteunt medewerkers en leerlingen met een moderne, performante en veilige ICT-omgeving. De nieuwe infrastructuur die ICT-partner Perfiction Gentbrugge daarvoor uitbouwde, laat de school toe snel en efficiënt in te spelen op de ICT-behoeften van de gebruikers.

Hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge biedt secundair onderwijs aan ongeveer 750 leerlingen. Die hebben keuze uit opleidingen hotel, toerisme, hospitality, restaurant en keuken. Omdat de school leerlingen aantrekt uit heel Vlaanderen en Nederland, is Spermalie één van de grootste internaten van het land. Daarnaast biedt Spermalie in Brugge en Gent volwassenenonderwijs aan, rond onder meer gastronomie, patisserie en wijn, maar ook kleding, interieur, enzovoort. In het volwassenenonderwijs telt Spermalie op jaarbasis 2.100 cursisten

Het ICT-team ondersteunt de 250 medewerkers van de school. Een deel van de gebruikte toepassingen draait in de cloud, andere zijn ondergebracht op de serveromgeving van de school. Naast een aantal courante administratieve toepassingen, gaat het onder meer om specifieke software voor toerisme en hotelmanagement. Tot het applicatieportfolio behoren ook toepassingen die Spermalie in eigen huis ontwikkelde. Voorbeelden zijn software voor het beheer van de inschrijvingen van banketten, voor de verkoop van uniformen, voor de opstelling van een examenregeling, enzovoort. Sommige toepassingen zijn zowel voor het personeel als voor de leerlingen toegankelijk.

Orde op zaken

Het gebruik van ICT bij Spermalie was doorheen de jaren organisch gegroeid. Dat leidde tot een heterogene omgeving: er waren diverse types servers in gebruik, naast verschillende switches en hubs. Van een geautomatiseerde back-up was geen sprake. Van een formeel plan voor disaster recovery evenmin. De verouderde bekabeling zorgde voor een onstabiel netwerk, zonder garantie op performantie. Een servercrash waarbij de aanwezige back-upoplossing niet deed wat ze hoorde te doen, drukte de school met de neus op de feiten.

De keuze voor PerfICTion Gentbrugge

Na een zoektocht op de markt nam Spermalie Perfiction Gentbrugge in de arm om orde op zaken te stellen.
"De keuze voor Perfiction Gentbrugge had niet alleen met technologische competentie te maken", stelt ICT-coördinator Stef Vercaemer. "Het bedrijf stelde zich van bij het begin op als een echte partner: met frisse ideeën en advies. Bovendien had Intercare inzicht in onze behoeften. Het bedrijf wist waar we naartoe wilden en speelde ook heel snel in op vragen van onze kant."

"Op het vlak van beveiliging zitten we nu echt wel goed. Mocht er onverwacht toch iets fout lopen, dan staan we klaar om meteen in te grijpen"

Stef Vercaemer en Jelle Scheyving staan in voor de ICT-ondersteuning van Hotel & Toerismeschool Spermalie .

De virtuele overstap met PerfICTion Gentbrugge

Het eerste luik van de professionalisering van de ICT-omgeving van Spermalie bestond uit de introductie van virtualisatie. Perfiction Gentbrugge implementeerde een virtuele omgeving met VMware en twee nieuwe hostservers van het type HP ProLiant ML 350. De hosts bevinden zich in twee verschillende gebouwen van de school en zijn onderling verbonden met glasvezel. "Dankzij de keuze voor virtualisatie konden we de verouderde servers uitschakelen", zegt Stef Vercaemer. "De virtuele omgeving laat ons bovendien toe heel snel op de behoeften van de gebruikers in te spelen. Wanneer we een nieuwe software in gebruik nemen, kunnen we daar in geen tijd een virtuele server voor opzetten."

De nieuwe omgeving biedt bovendien een goede basis voor back-up - onder de vorm van snapshots - op het niveau van de virtuele servers. Eenmaal de virtuele omgeving in gebruik was, bleek de performantie van het netwerk onvoldoende. Intercare kreeg daarop de opdracht om het netwerk te analyseren en aan te passen. Driekwart van het netwerk kreeg nieuwe bekabeling, terwijl Perfiction Gentbrugge ook nieuwe switches van het type HP ProCurve 2510 installeerde. Intussen voorzag Intercare met Trendmicro Worry Free Advanced Security een nieuwe antivirusbescherming voor de medewerkers van Spermalie.

Gegarandeerde continuïteit

Om aan de groeiende opslagbehoeften van Spermalie tegemoet te komen, stelde Intercare voor een centrale HP P2000 SAN-oplossing te implementeren. "Dat biedt ons een belangrijk voordeel in het kader van de continuïteit van de ICT-dienstverlening aan de gebruikers", vervolgt Stef Vercaemer. "Alle data van de virtuele machines komt nu samen op één punt. Maar we namen dat single point of failure meteen weg door alle virtuele machines naar een tweede, goedkopere centrale opslag te repliceren. Ook wanneer een host weg zou vallen, kunnen we verder werken." Op de tweede locatie gebeurt de replicatie van de data van de SAN op twee opslagservers met een oplossing van Veeam.

"Op het vlak van beveiliging zitten we nu echt wel goed. Mocht er onverwacht toch iets fout lopen, dan staan we klaar om meteen in te grijpen." De nieuwe omgeving - servers, opslag en beveiliging - zorgt niet alleen voor de dagelijkse ondersteuning van de gebruikers, maar vormt tegelijk een oplossing voor disaster recovery. Het geheel geeft blijk van een proactieve benadering. "We kijken inderdaad altijd vooruit", besluit Stef Vercaemer. "Bovendien hebben we alle facetten van de ICT-omgeving grondig gedocumenteerd. Ook dat zal het efficiënte beheer van onze ICT-omgeving in de toekomst alleen maar ten goede komen." Perfiction Gentbrugge staat bij Spermalie in voor het onderhoud en de verdere ondersteuning van de nieuwe omgeving. "

"Het team kent de school en de behoeften van de gebruikers intussen door en door. Ook dat laat ons toe de gebruikers op lange termijn de best mogelijke ondersteuning te bieden"

Innovatieve scholen is een initiatief van perfICTion.
Voor al uw vragen, bel of surf naar: